Susanne Lassen

Susanne Lassen

Susanne Lassen
Møldrupvej 44
9510 Arden

Telefon: 51 27 88 08
susanne58@live.dk

Susanne Lassen holder foredrag i Jylland

Jeg brød ud af ”Jehovas Vidner” i 1987 og deltager som medlem af ”Støttegruppen af tidligere Jehovas Vidner” i oplysningsvirksomhed om J.V., som bestyrelsesmedlem og som kontaktperson for især pårørende til medlemmer af Jehovas Vidner.

Frihed - til hvad?

Om livet som medlem af ”Jehovas Vidner”: Hvad må man? Hvad skal man? Børneopdragelse - tugt eller kærlighed?. Hvorfor går de fra dør til dør?

Jeg anvender en personlig indgangsvinkel og fortæller om mine egne oplevelser i sekten, bruddet med den samt kampen for at befri mine børn fra dens påvirkning.

90-120 min. + spørgetid; nødv. hjælpemidler: gerne overheadprojektor, men ikke nødvendigt; 2.000 kr. + kørselsudgifter efter statens takst.

Foredraget er tidligere holdt: i sognegårde, ældreklubber, foreninger, bl.a. senest i Vestre Bjerregrav sognegård, Karup sognegård, Logen Odd Fellow, Viborg.