Babylon den Store i Åbenbaringen er alle trossamfund undtagen Jehovas Vidner

Fra bogen »Guds Rige hersker« udgivet af Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2014, side 11-17

„Gå ud fra hende, mit folk“

Bibelstudenterne gjorde opmærksom på, at det var nødvendigt at afbryde forbindelsen med kirkerne. I 1879 omtalte Watch Tower ’Babylonkirken’.

Hvilken erkendelse nåede Bibelstudenterne efterhånden frem til?

Kirkerne havde i århundreder ment at Babylon blev brugt som et profetisk billede i Bibelen. Bibelstudenterne kom imidlertid til den erkendelse at det nutidige Babylon omfattede alle kristenhedens kirker. Hvorfor? Fordi de alle fremholdt falske lærepunkter som dem der er nævnt i det foregående. Som tiden gik, forklarede vores publikationer mere direkte hvad oprigtige mennesker i kirkerne skulle gøre.

For eksempel blev Guds forkastelse af det nutidige Babylon behandlet i bind 3 af Millennial Dawn (Millenniets Daggry) fra 1891. Der stod: ”Hele Systemet — et System af Systemer — er forkastet.“ Og der stod videre at alle som „ikke er i Samklang med dets falske Lærdomme og Skikke ... opfordres nu til at skille sig ud derfra“.

I januarudgaven af Watch Tower fra 1900 var der vejledning til dem der lod deres navne stå opført som medlemmer i kristenhedens kirker, og som forsvarede deres synspunkt med argumentet: „Jeg sympatiserer med sandheden på alle områder, og jeg deltager sjældent i møder andre steder.“ Artiklen stillede spørgsmålet: „Men er det rigtigt — at være halvvejs inde i og halvvejs ude af Babylon? Er det den lydighed der kræves ... og som behager Gud og er acceptabel i hans øjne? Bestemt ikke. Han [kirkegængeren] indgik offentligt en pagt med trossamfundet da han sluttede sig til det, og han bør trofast leve op til alle denne pagts krav indtil han ... offentligt afbryder sit medlemskab eller melder sig ud.“ I årenes løb blev budskabet stærkere. Jehovas tjenere må afbryde alle forbindelser med falsk religion.

Hvis sådanne advarsler om at gå ud fra Babylon den Store ikke regelmæssigt havde lydt, ville Kristus så som nyindsat konge have haft en gruppe salvede tjenere der var parate her på jorden? Nej, for kun kristne som er sluppet ud af Babylons greb, kan tilbede Jehova „i ånd og sandhed“. (Joh. 4:24) Er vi der lever i dag, på lignende måde besluttede på at holde os fri af falsk religion? Vi må fortsat adlyde befalingen: „Gå ud fra hende, mit folk.“ —