NYE TONER I VAGTTÅRNET 15. JUNI 2000

Tilbage i 1940-erne, 50-erne og 60-erne var det totalt forbudt Jehovas Vidner at få en transfusion af helblod eller blodbestanddele. Men her i nyere tid ser det ud som om, at man gradvist prøver at lempe denne politik - For det første på grund af den meget negative presseomtale Jehovas Vidner i den forbindelse har fået, og for det andet på grund af de uheldige konsekvenser deres standpunkt har fået for adskillige af vidnerne. En tredje årsag kan være, at nuværende, anonyme Jehovas Vidner og forhenværende Jehovas Vidner har ført en massiv kampagne mod Vagttårnsselskabets blodpolitik over Internettet.

Det nye i Vagttårnets politik er, at det nu er tilladt et Jehovas Vidne at modtage blodderivater fra alle fire blodkomponenter: blodplasma, hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader, mens de i 70-erne og 80-erne og frem til i dag kun måtte få blodderivater fra blodplasma.

Vagttårnet giver det imidlertid udseende af, at der kun er tale om meget små bestanddele af blodet, og at det derfor er "et samvittighedsspørgsmål" for det menige vidne, om han eller hun vil modtage dette.

Her kunne det være interessant at få en lægelig vurdering af, hvor stor en procentdel af den samlede blodmængde et Jehovas Vidner nu må få. Ud fra Vagttårnsartiklen ser det for os ud som om, at vidnerne ganske vist ikke må få henholdsvis røde blodlegemer, hvide blodlegemer, plasma og blodplader i "ren form" på én gang, men at de godt må få samtlige bestanddele af blodkomponenter, hvis blot det ikke sker samlet.

Vi vil derfor gerne påpege det inkonsekvente ved deres blodpolitik, men også udtrykke glæde over, at den ny linje helt sikkert vil redde mange menneskeliv inden for sekten. Vi tror imidlertid, at det enkelte Jehovas Vidne vil have meget svært ved at forstå, hvad de må, og hvad de ikke må ud fra omtalte Vagttårnsartikel. For på den ene side siger man, at Jehovas Vidner har den holdning til blodtransfusion, som de altid har haft, men på den anden side må de godt gøre brug af det bloddonorsystem, som de ikke selv har lov at bidrage til. Desuden må de nu få alle derivater af blodkomponenter fra blod, som er oplagret i blodbanker fra andre mennesker, mens de ikke engang må modtage deres eget oplagrede blod.

Hvor forvirrende Vagttårnets "blodpolitik" er, fremgår af den kendsgerning, at det i årtier har været tilladt for Jehovas Vidner at modtage FAKTOR 8 og FAKTOR 9 – blødermedicin, som er udvundet af mange tusinde liter blod, og som har været en af hovedårsagerne til spredningen af AIDS. Samtidig fortæller man vidnerne, at det kun er meget små mængder af blod, det er tilladt dem at modtage, og at Jehovas Vidner er beskyttet mod AIDS og andre blodoverførte sygdomme. Vagttårnet, 15. Juli 1990 skriver i den forbindelse: " Jehovas Vidner har i årtier trofast ’afholdt sig fra blod’ i enhver form, som Guds Ord påbyder……..At dette har beskyttet dem mod frygtelige sygdomme der overføres gennem blodtransfusioner, er blot et bevis på, at det har været rigtigt af dem at adlyde Guds love."

Derfor frygter vi, at der fremover som tidligere vil forekomme tilfælde, hvor det menige vidne måske i en livsvigtig situation vil afslå en behandling, som Vagttårnsselskabet har givet grønt lys for. Med hensyn til blødermedicin undlod Vagttårnsselskabet nemlig i årevis at informere vidnerne skriftligt gennem deres egen litteratur om, at denne medicin var tilladt dem at indtage. Men med den nye artikel bliver vidnerne dog lidt bedre informeret, end de tidligere er blevet.