Alvorlige anklager mod Jehovas Vidner i Australien:

Skjuler sexovergreb mod børn

Angus Stewart

Indsat 2017

En efterforskning af sexmisbrug inden for den australske afdeling af Jehovas Vidner har afdækket, at organisationen har haft lidt over tusinde tilfælde af formodede seksuelle overgreb mod børn siden 1950. Men ikke ét eneste tilfælde er blevet meldt til politiet, viser efterforskningen, der er foretaget af en kommission, som den australske regering oprettede i 2015, oprindeligt for at efterforske seksuelle overgreb i den katolske kirke. Men nu har den rettet sin opmærksomhed mod Jehovas Vidner.

Ved en høring, som har strakt sig over adskillige dage, betegnede et medlem af undersøgelsesudvalget, Angus Stewart, Jehovas Vidner som en isoleret sekt, hvis regler forhindrer, at seksuelt misbrug bliver anmeldt. Der er fremlagt beviser på, at ud af 1.006 personer, som Jehovas Vidner siden 1950 har mistænkt for seksuelt misbrug af børn, er ingen blevet indberettet til myndighederne, siger Angus Stewart. Det tyder på, at det er praksis hos Jehovas Vidner at holde på oplysninger om seksuelt misbrug af børn og ikke anmelde sagerne til politiet og de sociale myndigheder, siger han. Jehovas Vidner har omkring otte millioner medlemmer på verdensplan. I Australien er der omkring 68.000 medlemmer, siger Angus Stewart. I Danmark er der godt 14.000 medlemmer.

Jehovas Vidner har tidligere haft interne høringer om seksuelt misbrug og har som følge heraf smidt 401 medlemmer ud. Men af dem fik de 230 lov til at komme tilbage til trossamfundet på et senere tidspunkt, siger Angus Stewart. Han fortsætter: Kirken har ved sine interne høringer krævet, at der skulle være to vidner i en sag, inden den kunne blive behandlet af Jehovas Vidners "retsudvalg". Det betød, at mange sager aldrig blev hørt, siger Angus Stewart. Ved starten på omtalte kommissionshøring betegnede han Jehovas Vidners samfund som en isoleret sekt.

Jehovas Vidners omdømme

Det vil være interessant at høre, hvilke konklusioner denne australske kommission vil drage, når afhøringerne er afsluttede, og hvordan det vil påvirke Jehovas vidners omdømme - ikke bare I Australien, men også i andre dele af verden.

Tidligere har en talsmand fra Vagttårnet erklæret, at ”Det Styrende Råd” var stolte over deres gode rygte angående bestræbelser for at forhindre misbrug af børn. Denne påstand synes dog temmelig absurd i lyset af de seneste afsløringer af pædofili, ikke bare i Australien, men i mange andre vestlige lande såsom USA, England og Tyskland. I Danmarks har der også været en del tilfælde, men de har oftest været ukendt af offentligheden.

Ifølge et nyhedsindslag fra www.msn.com overgår Jehovas Vidner den Katolske Kirke hvad angår seksuelle krænkelser af børn. Fra afhøringer af ældste, som deltog i en af de sager, som indgår i den australske høring, fremgik det, at man fortsat opretholder den hidtidige praksis, som bl.a. indebærer destruktion af noter, der omhandler seksuelle krænkelser af børn. Ligeledes opretholder man »to-vidner-princippet«, således at hvis der ikke er to eller flere vidner til at bekræfte et misbrug, er der ingen sag.

De mange timers afhøringer kan findes på nettet: her

Uddrag fra The Royal Commissions afhøring nr. 2, den 29. juli 2015:

1) En ældste fra en af de implicerede menigheder bliver afhørt af kommissionen om et tilfælde, hvor en ung dame havde anklaget sin stedfar for pædofili. Menigheden nedsatte et udvalg bestående af den anklagedes gode venner til at behandle sagen! Den ældste, som blev afhørt, blev så spurgt, om han ikke syntes, at det var en umulig situation at bringe den unge pige i? Den ældste svarede ydmyget: Jo, det var, men han forklarede, at sådan var retningslinjerne fra Selskabet.

2)Et andet eksempel er en dommer, der gjorde det klart over for Jehovas Vidners advokat, at såfremt et offer for en krænkelse ønskede at redegøre for sine oplevelser over for en kvindelig trosfælle, skulle dette være muligt. Hertil svarede Jehovas Vidners advokat, at denne mulighed allerede foreligger, hvilket dommeren afviste, fordi det, advokaten henviste til, slet ikke er en del af de fremgangsmåder, som ældsterådet brugte i sådanne tilfælde. [Day 6; Part 3]Child Sexual Abuse Within Jehovah's Witnesses - Live Hearing Australia: 2015-08-04]

3)Et tredje eksempel er afhøringen af Geoffrey Jackson fra Det Styrende Råd, der viser, at Jehovas vidner nu officielt anerkender problemet med pædofili inden for egne rækker. Her er en ordveksling i et alvorligt forhør foretaget af den øverste fra Royal Kommissionen, Agnus Stewart:

Afhøring af Geoffrey Jackson fra Det Styrende Råd

Stewart: »Inden jeg stiller dette spørgsmål, så lad mig gøre det klart, at jeg ikke mener, at sexmisbrug ikke udelukkende finder sted inden for Jehovas Vidner. Der er mange, mange andre organisationer i denne position - men accepterer du, Mr. Jackson, at Jehovas Vidnes organisation har et problem med børnemishandling blandt sine medlemmer?«

Jackson: »Jeg accepterer, at børnemishandling er et problem i hele samfundet, og det er også et problem, som vi har nødvendigt at tage os af.«

Stewart: »Vil du acceptere, at den måde, hvorpå din organisation har behandlet påstande om seksuelt misbrug af børn, også har skabt problemer?«

Jackson: »Der har været ændringer i politikkerne i de sidste 20 eller 30 år, hvor vi har prøvet at løse nogle af disse problemer, og vi ved, at det tyder på, at den oprindelige politik ikke var perfekt.«

Stewart: »Og du accepterer selvfølgelig, at din organisation, herunder ældste og personer i ansvarsfulde stillinger ikke er immune over for problemet med seksuelt misbrug af børn?«

Jackson: »Dette synes at være tilfældet«.

Jehovas Vidner overgår den Katolske Kirke

Ifølge et nyhedsindslag fra MSN overgår Jehovas Vidner den Katolske Kirke hvad angår seksuelle krænkelser af børn. Jehovas Vidner burde nu officielt kunne tale åbent om, at deres religion har et problem med seksuelt misbrug af børn, fordi et medlem af Det Styrende Råd blev nødt til at indrømme, da han sagde: »Det ser ud til at være tilfældet.«

Hvad der kommer ud af disse afhøringer, ved vi ikke endnu, idet den australske kommission skal igennem afhøringer af andre religiøse, lukkede samfund. Men på et tidspunkt skulle der efter sigende komme endelige konklusioner.