Jehovas Vidner fravælger Det Nationale Klageprogram NRS

Indsat af Jette Svane januar 2021Australien:: Almen nyttige organisationer i Australien, der vælger ikke at påtage sig deres moralske forpligtelser og undlader at deltage i National Redress Scheme (Det nationale klageprogram) i forbindelse med misbrug af børn, står til at miste deres status som almen nyttig organisation, der modtager statsstøtte og er fritaget for at betale skat. Dette gælder blandt andet Jehovas Vidner, og det betyder, at de tvinger ofre for børnemisbrug til at vente længere end nødvendigt på at få oprejsning og erstatning for deres lidelser, som de så absolut fortjener.

Den 1. juli 2020 blev Jehovas Vidner navngivet og kritiseret for ikke at tilmelde sig en ordning, der havde til formål at yde erstatning til ofre for seksuelt misbrug af børn, til trods for, at det er blevet afsløret, at organisationen har sin rimelige andel af ofre.

Jehovas Vidner er nu en af ​​kun fire organisationer, der endnu ikke har tilmeldt sig. Denne ordning er beregnet til at hjælpe ofre med at håndtere det livslange, følelsesmæssige og psykologiske traume, de har været udsat for på grund af det, de oplevede i organisationen.

Når det kommer til indberetning om misbrug af børn, har organisationen historisk forsvaret sin manglende rapportering af sexovergreb til myndighederne med, at de "de ældste" i menighederne har en status som "præster", der har tavshedspligt. Hvis et offer for misbrug betror sig til en ældste, kan han ganske rigtig påberåbe sig tavshedspligt, hvis ikke han lader sin viden gå videre til andre. Men det er ikke tilfældet hos Jehovas Vidner. Her skal den ældste dele sin viden med de andre ældste i menigheden, med serviceafdelingen og med den juridiske afdeling på Jehovas Vidners landskontor. Organisationens krav er derfor heller ikke blevet taget for gode varer. Dertil kommer, at organisationen behandler sagerne internt.

Organisationen har allerede fået mange sager på halsen i mange lande, og det kan virkelig komme til at koste dem dyrt, hvis alle de, der ligger og venter på dem, bliver tabt.

Læs om erstatningssager her >> og her >>

Læs om sagerne på den australske hjemmeside her >>


Jehovas Vidners skattefrihed kan blive taget fra dem

Uafhængig undersøgelse af seksuel misbrug af børn)(IICSA)

CITAT FRA ARTIKEL

I 2013 oprettede den australske regering Royal Commission med henblik på at undersøge institutioners rolle i forbindelse med seksuelt misbrug af børn Rabbinere blev impliceret sammen med katolske præster. Sekulære organisationer var ikke immune over for forseelser.

En af henstillingerne fra den pågældende kommission var oprettelsen af den nationale klageadgangsordning, en formel måde til bogstaveligt talt at give ofre for børneseksmisbrug penge for det, de havde lidt. Det er ikke et perfekt system på nogen måde - men kan noget være det? Ideen med det var, at ofre kunne udfylde papirer, der forklarede, hvad de havde gennemgået. Embedsmænd ville da vurdere, hvor stort traumet var, og ofrene ville efterfølgende modtage en check. For at modtage den måtte de skyldige organisationer dog acceptere at være en del af NRS-systemet. De, der nægtede at deltage, blev altid navngivet. Regeringen besluttede, at de grupper, der valgte ikke at deltage, ikke længere ville være berettiget til nogen form for føderal finansiering, og de kunne endda miste deres status som en non-profit organisation eller almen nyttig organisation, der var fritaget for skat.

Tilbage i juli blev seks organisationer annonceret som ikke tilmeldte til programmet. (En af dem meldte sig hurtigt ind efter denne meddelelse.) Det var grupper, der var ansvarlige for tilfælde af misbrug af børn ... men fordi de nægtede at deltage i NRS, kunne deres ofres ansøgninger ikke behandles.

En af disse grupper var Jehovas Vidner.

I 2016 udtalte kommissionen, at vidnerne ikke i tilstrækkelig grad var beskyttede mod seksuel misbrug af børn.

Hvorfor vil vidnerne ikke deltage i NRS?

Jehovas Vidner hævdede, at de ikke havde de "institutionelle indstillinger", der var nødvendige for at blive dækket ind under den nationale adgang til at klage.

Vagttårnets repræsentant Tom Pecipajkovski sagde til ABC: ”Jehovas Vidner forstår, at der til dato har været mindre end 10, der har søgt om adgang til at klage, og som har henvist til Jehovas Vidners religion. Jehovas Vidner har reageret og vil fortsætte med at reagere direkte på individuelle krav om erstatning på en omsorgsfuld, retfærdig og principiel måde under hensyntagen til de unikke omstændigheder ved hvert krav.

Det var omtrent lige så "trøstende" som den katolske kirke, der sagde, at de ville håndtere alle sager om misbrug internt. Men hvis de havde været troværdige indtil da, var de ikke endt i dette rod. Individuelle katolske kirker har vel at mærke sluttet sig til NRS. Selv de vidste, at dette var at foretrække frem for at håndtere en uafbrudt strøm af retssager.

Men Jehovas Vidner troede, at de var hævet over alt dette, og det betaler de muligvis en pris for nu.

Regeringen planlægger en ny lov, der vil gøre det nemmere for dem at gennemføre deres trusler om at trække disse ikke-deltagende organisationers skattefrihed tilbage. Det inkluderer vidnerne.

Socialminister Anne Ruston udsendte et tweet i denne uge, der forklarede, hvordan regeringen snart ville få "magt til at afregistrere enhver såkaldt "velgørenhedsorganisation", der ikke tog "rimelige skridt" til at deltage i ordningen.

Det er ikke for sent. Men døren til bevarelse af deres status som en nonprofit organisation - og give deres ofre en vis form for afslutning på deres sag - smækkes snart i. Hvis Jehovas Vidner ikke vil samarbejde, vil selve organisationen skulle kæmpe for sin eksistens i dette land i den nærmeste fremtid.

Hvis det er det, der sker, kan de ikke hævde, at de ikke fortjente det.