NYHEDER FRA AUSTRALIEN I SAGER OM SEKSUEL MISBRUG AF BØRN

Det Nationale Klageprogram NRS

Indsat af Jette Svane januar 2021

August 10, 2020 Dag 1:

14. august 2020, dag 3:

14. august 2020, dag 3:

11. august 2020, dag 2:

11. august 2020 dag 2:

11. august 2020: dag 2:

FLERE UDTALELSER FRA VIDNER

10. august 2020, Tony Bo siger:

Jehovas Vidners ældste har ingen faglig uddannelse i håndtering af seksuelt misbrug af børn, og Jehovas Vidners håndtering af børnemishandling bliver ikke overvåget. I stedet for at rapportere til CSA eller til myndighederne bliver de ældste i Jehovas Vidner bedt om at ringe og informere "den juridiske afdeling" på hovedkontorerne.

11. august 2020, Henry siger:

Jeg var ældste i omkring 18 år og tilbragte 25 år i JV-samfundet! Jeg kan sige, at Det Styrende Råds medlemmer ofte opfordrer til ikke at rapportere seksuelt misbrug af børn til myndighederne - stik i mod opfordringen i Rom.13: 1,2. Udnævnelsen af ​​ældste siges at komme via Guds hellige ånd. Medlemmerne tror stærkt på dette, og som et resultat af det ødelægger de deres familier og forholdet mellem familiemedlemmer og venner. De skader ofre for børnrmisbrug, som de får til at føle sig endnu mere skyldige over, at de er blevet misbrugt, mens de i virkeligheden har brug for mere åndelig hjælp såvel som en retfærdig behandling.

I min tidligere menighed blev en ældste udnævnt via den såkaldte "Helligånd", mens han allerede var involveret i misbrug af børn! Jeg tror stærkt på, at hvert medlem af Det Styrende Råd har blodskyld på deres hænder ved at ødelægge vore børns fysiologiske sundhed og velvære!