Judgment Day Must Wait

Forfatteren til "Dommedag må vente", Poul Bregninge, har udgivet en udvidet og mere udførlig udgave af bogen på engelsk:

Judgment Day Must Wait - Jehovah’s Witnesses -
A Sect between Idealism and Deceit

Judgment Day Must Wait er netop udkommet på forlaget YBK Publishers i New York og kan nu købes på Amazon.com. Jeg anser min bog for at være en af de mest informative og grundige om sekten Jehovas Vidner, der nogensinde er skrevet. Bogen indeholder chokerende materiale, som historiens støv har skjult på grund af dets kontroversielle karakter. Bogen bygger på dokumentation. For yderligere information se nedenstående webadresser:

http://ybkpublishers.com/#Judgmen
http://tinyurl.com/kbsdhcb

Udgiverens og forfatterens adresser kan findes i slutningen af denne pressemeddelelse.


Baggrund

Undertegnede blev født i København i 1936. Jeg er uddannet som litograf, men har også arbejdet med journalistik samt politisk karikatur. I 1938 tilsluttede mine forældre sig Jehovas Vidner (JV). Omkring 1951 blev mine forældre separeret på grund af religionen, og i 1954 døde min mor efter at have nægtet en blodtransfusion. I 1959 brød min kone og jeg med Vidnerne. I 1964 blev jeg indkaldt af et såkaldt dømmende udvalg, fordi jeg skrev artikler om trossamfundet til dagspressen. Jeg havde dog medbragt en båndoptager (der allerede snurrede ved ankomsten) skjult i min mappe, da komiteen havde afslået, at jeg kunne bringe et vidne med til ”retssagen.”

Efterfølgende blev jeg udstødt, hvilket fik til følge, at al kontakt til svigerfamilien blev afbrudt. I 1966 udgav jeg min første bog om Vidnerne, Jehovas Vidner under anklage. I 1990 fik jeg ideen til at opdatere sin gamle bog, som dog på grund af efterlønsreglerne først kunne påbegyndes i 2003. Det endte med at blive en helt ny bog, nemlig Dommedag må vente, som udkom i 2006 på Gyldendal. Mellem 2007 og 2011 oversatte jeg bogen til engelsk. Sideløbende udforskede jeg emnet yderligere, og i 2011 præsenterede jeg manuskriptet for YBK Publishers, New York, der dog blev venligt afvist af sproglige årsager. Kort sagt: Manuskriptet havde brug for en amerikanisering. Denne blev udført af Dawn Johnson (Word Edge, http://www.word-edge.com), Stillman Valley, Illinois. Et år senere blev YBK Publishers igen præsenteret for manuskriptet, og forlæggeren, Otto Barz, accepterede det straks.

Om bogen

Den er en videreudvikling af min 2006 udgave. Den indeholder en nærmest sensationel fremstilling af det komplicerede forhold mellem grundlæggeren C. T. Russell og hans hustru Maria F. Russell. I Appendix offentliggør jeg således for første gang den pamflet, som Maria Russell udsendte i 1903, et skrift som Jehovas Vidners ledelse i New York siden har haft held med at undertrykke, da den ikke var flatterende for ledelsen. Det kan ikke nægtes, at mit arbejde med at samle de mange brikker til en sammenhængende og dramatisk historie om henholdsvis Bibelstudenterne og de efterfølgende Jehovas Vidner har været et stort projekt, der til tider var ved at sætte mig skakmat. Udfordringen var ikke bare at skrive historien om Jehovas Vidner på en ny og spændende måde, men også at grave ting frem, som i dag synes glemt – blandt andet føromtalte pamflet fra 1903. Som forudsætning for, at jeg kunne oversætte manuskriptet til engelsk, måtte jeg dog opdatere den danske udgave, så alt i alt var det et kæmpeprojekt, jeg havde kastet mig ud i.

Russellianismen

JDMW er en omfattende fremstilling af Jehovas Vidners historie, der skal ses på baggrund af efterdønningerne af de amerikanske adventisters ”Great Disappontment” i 1844, året hvor Kristi genkomst og dommedag, ifølge stifteren William Miller, skulle finde sted. Efter fiaskoen forsøgte de tilbageblevne tilhængere at samle stumperne efter den store forvirring og skuffelse, der fulgte, og ud af gløderne trådte 30 år senere en ung mand, Charles Taze Russell, der grundlagde Russellismen, senere Jehovas Vidner. Russell ville formentlig ikke i dag helt kunne genkende sine ideer i efterfølgeren J. F. Rutherfords nye tiltag, som kritiske stemmer karakteriserede som ”Rutherfordism.” Dommer Rutherford, som han kaldtes, var sagfører, og han greb straks efter grundlæggerens død i 1916 magten over Bibelstudenternes organisationsapparat og sikrede sin præsidentstilling på livstid. Resultat: Omkring 1931 have 70 procent af de oprindelige Bibelstudenter forladt organisationen. Russells oprindelige idealistiske og utopiske bevægelse udviklede sig under efterfølgeren til sin egen modsætning: En styreform, der kaldtes en teokratisk organisation. I virkeligheden var det et gennemført enmandsdiktatur, der snart førte til total ensretning, en udvikling der er fortsat til nutiden. I dag betragtes de ”frafaldne” nærmest som Satans medsammensvorne, som Vidnemedlemmerne for enhver pris skal undgå. Det er blandt andet denne kombination af fundamentalisme, ensretning plus en effektiv hjernevask, der i dag gør bevægelsen interessant som studieobjekt.

Slaget ved Harmagedon

Jehovas Vidner blev en verdensomfattende religiøs bevægelse, der tiltrak langt større opmærksomhed, end den fortjente. Bevægelsen, der i dag tæller næsten otte millioner medlemmer (i virkeligheden er langt flere berørte, måske op til 20 millioner – eller mere), har spredt sig over hele verden. Jehovas Vidner har været gennem hele det sædvanlige udviklingsmønster: I 1914 skulle verden gå under i Slaget ved Harmagedon, men i stedet kom Første Verdenskrig. Efter 1914-fiaskoen opfandt man nye datoer, hvor verden skulle gå under: 1925, 1954, 1975 – og nu lurer 2034 i horisonten. Hvad bevægelsens ledere vil gøre uden denne dommedagsmaskine er et godt spørgsmål. De vil formentlig blot fortsætte med at smide kul på maskineriet. Alternativet er faldende vækstkurver og nedgang for økonomien, hvilket konceptet ikke tåler. Kun fremgang i tilhængerantallet kan bruges. Undergangstemaet synes derfor stadig at være det uundgåelige mønster, der er nødvendigt for at holde bevægelsen samlet. Det er den røde tråd i JDMW.

Alle, der kan lidt engelsk, kan læse JDMW

JDMW er forfattet på en sådan måde, at alle uden forudsætninger for emnet kan læse bogen. Med et rimeligt kendskab til engelsk vil der heller ikke opstå de store problemer, idet et internationalt engelsk er blevet tilstræbt. Det lå fra starten i min projekt, at bogen skulle kunne sælges og læses overalt i verden, dels som papirudgave, dels senere som e-bog. YBK Publishers har således trykkeriafdelinger i blandt andet Australien og England. JDMW blev udgivet den 16. juli i år og kan nu købes på Amazon.com (http://tinyurl.com/kbsdhcb).

Med venlig hilsen,
Poul Bregninge Hør Poul Bregninge Radio247

Forfatterens adresse:
Poul Bregninge,
Kærlodden 27,
2760 Måløv,
Denmark

Telephone: 0045 44983660.
Mobile phone: 0045 24672888.
E-mail: pbpostkasse@mail.dk bregningebook@gmail.com

Forlagets navn og adresse:
YBK Publishers, Inc.
39 Crosby St.
New York, NY 10013
Web addresse:http://www.ybkpublishers.com/