VAGTTÅRNSSELSKABET HAR i 10 ÅR VÆRET NGO-MEDLEM AF FN

I 2001 afslørede avisen Guardian, at Vagttårnsselskabet i 10 år havde været medlem af NGO/DPI afdelingen i FN (som non governmental organisation)

Skønt Vagttårnet lærer sine medlemmer, at FN er "det skarlagenrøde vilddyr" fra Johannes Åbenbaring og "ødelæggelsens vederstyggelighed", omtalt af Jesus  i Matt. kap.24

Se dokumentation

Det er afsløret, at organisationen bag Jehovas vidner, Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab, i 10 år har været hemmeligt medlem af FN's NGO/DPI afdeling (som non governmental organisation).

Jehovas vidners ledelse (det styrende råd i Brooklyn) har altid sagt, at Den store Skøge i Johannes Åbenbaring er alle religiøse samfund, undtagen Jehovas vidner, og at vilddyret, som de falske religiøse samfund rider på, er de Forenede Nationer. Ydeliger har de fastslået, at FN er en sammensværgelse mod Jehova. (Vagttårnet l. april 1987 side l9)

Her i Danmark er afsløringen også kommet som en stor overraskelse for de ca. 15.000 vidner.Trossamfundets enkelte medlemmer er underkastet strenge regler for deres adfærd i dagliglivet. Bl.a. er "ikke-neutral adfærd" (f.eks. medlemskab af en politisk organisation) begrundelse for tvungen afskærelse fra deres menighed - dvs. det samme som udstødelse. Ifølge Vagttårnets lærebog for ældste: Giv agt på dig selv og hele hjorden, side l40, er reglerne stillet således op, at alle Jehovas Vidner, som bliver medlem af en religiøs eller politisk forening, altså en ikke-neutral forening, vil blive betragtet som udstødt af menigheden.

Vagttårnsselskabet melder sig ud to dage efter afsløringen

To dage efter, at den engelsk avis, The Guardian havde bragt en artikel om Vagttårnsselskabets 10'årige medlemskab af FN, meldte Selskabet sig ud af verdensorganisationen. Åbenbart fandt Vagttårnets ledelse det for belastende at forblive i FN som NGO medlem.

Se forklaringen til medlemmerne

Men allerede året efter står de på mødelisten i OSCE (The Organization for Security and Co-operation in Europe), hvor de som en NGO har forpligtet sig til at respektere FN's charter eller målsætning. http://outreach.un.org/ngorelations/about-us/un-system/

OSCE har også et tæt samarbejde mellem nationale fredsbevarende operationer. www.denstoredanske.dk/

Læs mere om Vagttårnets deltagelse i OSCE-møder