Den nye afhøring af Vagttårnsselskabet i Australien

Indsat 7. juni 2017

Vagttårnets politik i børnemisbrugssager i Australien

Den 10. marts i år blev Vagttårnets repræsentanter kaldt tilbage til Den Australske Royale Kommission til fornyet afhøring. Det er ca. to år siden, at den første afhøring fandt sted med store afsløringer af, hvordan Jehovas Vidners organisation i Australien havde haft over 1000 tilfælde af børnemisbrug inden for dets religiøse samfund, uden at myndighederne var blevet informeret.

Denne afhøring gav jo store overskrifter over hele verden – også i Danmark Denne nye afhøring den 10. marts i år var dog mindre dramatisk, men ikke mindre vigtig. Den viste, at lederne i Vagttårnets selskab ikke havde forstået farligheden ved den politik, som stadig råder i bevægelsen i forbindelse med skjul af børnemisbrug i deres menigheder.

Der kan nævnes bl.a.:

Især vil Jehovas vidners ledelse ikke opgive princippet om, at der skal være to vidner tilstede ved en overtrædelse, for at en sag om misbrug af børn kan startes.

Jehovas Vidner vil heller ikke oplyse alle i menighederne om, at et barn, som er offer for misbrug, ikke behøver at bliver konfronteret med dets overtræder ved personlig tilstedeværelse. Kun de ældste bliver informeret om dette.

Jehovas Vidner blev også kritiseret for, at hvis et offer for misbrug på et tidspunkt ønsker at forlade menigheden ved skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse, bliver denne betragtet som en udstødt/udelukket person.

Jehovas Vidner blev desuden kritiseret for, at kvinder ikke kunne få lov til at være med i menighedens ledelse.

Der blev nævnt en del andre klagepunkter mod Vagttårnets ledelse. Her er et link til en uddybende artikel (på engelsk):
jwsurvey.org/category/australian-royal-commission

Nu skulle man så synes, at med så store forsømmelser fra Vagttårnsorganisationens side, ville det være passende med en straf til Det Styrende Råd eller til den australske ledelse af Vagttårnet. Det sker sikkert ikke, men myndighederne i Australien har nu materiale til at gennemgå de mange sager om børnemisbrug, der har været gennem årene i landet og dømme de skyldige fra Jehovas Vidners rækker, og i nogle tilfælde kan der komme erstatningskrav fra ofrene til ledelsen af Jehovas Vidner i Australien på grund af deres børnemisbrugspolitik.

Børnemisbrugssager i Australien

Sidste nyt: Den første sag, som er baseret på oplysninger fra

Den Australske Royale Kommission er nu berammet til at begynde i retten sidst i maj måned i år. Det drejer sig om et 44-årig Jehovas vidne fra Mundaring menigheden, der mellem 1993 og 2013 har misbrugt fire teen-age drenge.

Uden tvivl vil der komme mange sager efterfølgende.