Jehovas Vidner politianmeldes

politiet

Støtteforeningen vil anmelde Vagttårnet for racisme (religionsracisme)

På grund af den helt uhørte grove retorik, som Vagttårnet bruger i forbindelse med deres afhoppere, tager Støttegruppen nu interitiv til at anmelde Vagttårnsselskabet for racisme, idet de ikke går i vejen for at bruge en propaganda, der kan sammenlignes med Nazi-Tysklands omtale af jøder.

Vi har på en video på YouTube klippet de to taler fra Jehovas Vidners Områdestævne 2013 på stævnepladsen i Silkeborg, "Satan" og "Frafaldne mennesker", til, så nogle af de mest ekstreme udtalelser står frem.

Hør videoen med optagelsen af foredragene her

Klippet er fra stævnets anden-dag, 12/7-2013, kl. 11:10 til 11:40.

Der var programsat et symposium, hvor Jehovas Vidner og andre kunne høre to talere advare tilhørerne mod afhoppere, der har udtrykt uenighed med Jehovas Vidners ledelse, "Den Trofaste og Kloge Træl", nærmere betegnet "Det Styrende Råd" i Brooklyn.

I talen bliver der brugt en meget yderliggående retorik, hvor afhoppere bliver kaldt "syge i sindet", bliver sammenlignet med dødbringende sygdomme og slanger, bliver kaldt giftig jord, der ikke må blandes med ren jord, og mere til.

Stævnet er lanceret som en offentlig begivenhed, hvorfor talerne bør betragtes i dette lys.

Hør begge foredrag i deres fulde længde her

Tanker i forbindelse med Jehovas Vidners foredrag ved sommerens stævner: "Tag dig i agt for frafaldne!"

Hvordan vil Vagttårnet forklare, at “de frafaldne” eller afhopperne spreder løgne og hadefuld propaganda, når de ikke vil høre eller læse, hvad de såkaldte frafaldne siger og mener?

De går efter manden og ikke efter bolden, og de begrunder ikke, hvad det er for “farlige” meninger, de såkaldte frafaldne har, og hvorfor de er forkerte. Ikke udover, at afhopperne ikke anerkender Jehovas Vidners Styrende Råd som Guds eneste sande kanal på jorden. I øvrigt har afhopperne vidt forskellige meninger lige som alle andre mennesker.

Det er Vagttårnet, der spreder løgne og propaganda om afhopperne - også offentligt. I Støttegruppen er vi kun interesseret i at få et normalt forhold til venner og familie og hjælpe mennesker, som er kommet i en livskrise på grund af Vagttårnets udstødelsespolitik. Særligt unge mennesker har det meget svært efter en udstødelse.

Vi er lige glade med, hvad de tror. Vi ønsker blot at blive behandlet som ligeværdige mennesker, og vi mener ikke, at forskel i meninger bør udløse så hadefulde udladninger, der med jævne mellemrum kommer fra Vagttårnet.

Skriftsteder kan plukkes ud af bibelen, som man har lyst, og hvis man bruger eller misbruger bibelen til at nedgøre og stigmatisere andre og lægge dem for had, så må det være dem, som bruger bibelen på denne måde, der må stå til ansvar for det, de siger. De kan ikke blot dække sig ind under, at det er religion, og at vi har trosfrihed her i landet. Det har vi selvfølgelig, men det fritager ingen fra et personligt ansvar for det, de gør mod deres medmennesker.

Vidnerne, der hører og læser det, som Vagttårnet giver udtryk for om frafaldne, kan sætte navne på dem, som organisationen - efter en intern “retssag” - har stemplet som “frafaldne”. Det påvirker dem stærkt, og de fleste slår hånden af afhopperne, også selv om nogle af dem tilhører deres egen nære familie. Mange gange bliver vidnerne derfor lige så ulykkelige som de udstødte. De involverede bærer ofte på en dyb sorg - som udelukkende er et resultat af Vagttårnets propaganda.

Kan disse metoder, som Vagttårnet anvender, virkelig accepteres af den danske stat, der har givet Jehovas Vidner status som godtkendt trossamfund?

Vagttårnets definition på en frafalden

"En der har været en sand kristen kan fornægte sandhedens vej og erklære at han ikke længere betragter sig som et af Jehovas vidner eller ønsker at være kendt som et vidne. Dette, som forekommer meget sjældent, vil i praksis sige at den pågældende fornægter sit kristne standpunkt og med vilje afskærer sig selv fra menigheden. Apostelen Johannes skrev: „De udgik fra os, men de var ikke af vor slags; for hvis de havde været af vor slags, ville de være forblevet hos os." — 1 Joh. 2:19.

Et menneske kan også frasige sig sin plads i den kristne menighed ved sine handlinger, for eksempel ved at slutte sig til en organisation hvis mål er i strid med Bibelen og som derfor er under Jehova Guds dom. (Jævnfør Åbenbaringen 19:17-21; Es. 2:4.) Hvis en kristen således vælger at slutte sig til dem som Gud misbilliger, vil det være på sin plads at menigheden tager det til efterretning ved kort at meddele at den pågældende har afskåret sig selv fra menigheden og ikke længere er et af Jehovas vidner.

De der viser at de ’ikke er af vor slags’ ved med fuldt overlæg at fornægte Jehovas Vidners tro, bør betragtes og behandles ligesom de der bliver udstødt for en uret adfærd. (Kilde: Vagttårnet 15. november 1981)

Læs om politianmeldelsen

Alt om politianmeldelsen

Kristeligt Dagblad

Mere om emnet i forskellige medier

DR

Sporten.dk

Kristeligt Dagblad

Politiken

Jyllandsposten

Nordjyske

HØR VIDEOEN PÅ YOUTUBE: "Tag dig i agt for frafaldne"


Hør video på YouTube med udpluk fra foredrag på Jehovas Vidners sommerstævne 2013 under temaet "Tag dig i agt for frafaldne"