Jehovas Vidners filial i Holbæk ønsker ikke at blive interviewet, men siger, at de i nogle tilfælde går til myndighederne.

Indsat 2021 af Jette Svane

2019

Det anerkendte religiøse samfund af Jehovas Vidner har et internt sæt regler, hvor religiøse ledere kan bedømme alt fra rygning til drab. Dette er ifølge en hemmelig manual til de ældste - religiøse ledere af Jehovas Vidner - som TV 2 har i sin besiddelse.

Netop denne kendsgerning er et bevis på, at dette er et parallelt juridisk samfund, mener en af ​​Danmarks førende eksperter inden for religiøs lov. Og nu kalder socialdemokraterne de ansvarlige ministre til høring:

For os er det underordnet hvilken gud du tror på. Du skal overholde loven, og vi nægter at acceptere, at børn og unge skal vokse op i social kontrol.

Derfor ønsker vi, at ministrene skal forklare, hvad de vil gøre for at forhindre, at dette fænomen med et parallelt retssystem opstår. Og det er både indenrigsministeren og ministeren for religiøse anliggender, der skal være på banen, og som vi vil indkalde til høring om dette. Det er så vigtigt, at vi stopper det, og når vi har en mistanke om, at der sker noget så galt, skal vi tage politiske skridt, siger advokat Trine Bramsen (S).

"Du skal overholde loven, og vi nægter at acceptere, at børn og unge skal vokse op i social kontrol"

Trine Bramsen understreger, at politikerne skal kontrollere, om tilsynsmyndighederne fungerer som de skal, og om myndighederne har de rigtige værktøjer. Minister for økonomi og indre anliggender er Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), og minister for kultur og religiøse anliggender er Mette Bock (LA).

Trine Bramsen understreger, at politikerne skal kontrollere, om tilsynsmyndighederne fungerer som de skal, og om myndighederne har de rigtige værktøjer. Minister for økonomi og indre anliggender er Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), og minister for kultur og religiøse anliggender er Mette Bock (LA).

Ekspert: Dette er et parallelsamfund og udstødte bliver som luft

Ifølge ældstes håndbog opretter de et dømmende udvalg, som i sidste ende kan betyde udstødelse for et medlem fra menigheden, når det er bevist, at reglerne er blevet overtrådt. Dette kan resultere i, at medlemmets venner og familie afbryder al kontakt med dem. Udstødelse eller uddelukkelse - som Jehovas Vidner selv kalder det - skal ses som et udtryk for kærlighed ifølge organisationens eget magasin "Vagttårnet!".

En af Danmarks førende eksperter inden for religiøs lov, Lisbet Christoffersen mener, at dette retssystem er i strid med individets religiøse friheder. "Det anerkender ikke individets religionsfrihed".

Lisbet Christoffersen, professor ved Roskilde Universitet, siger: Ikke kun for det religiøse samfund, men også for familien og alle medlemmerne forsvinder de som luft. Du bliver ikke-eksisterende. De anerkender ikke individets religionsfrihed, siger hun. Lisbeth Christoffersen mener, at der generelt er et juridisk parallelsamfund, som kan være problematisk af flere grunde. Når man udtrykker religionsfrihed inden for den religiøse gruppe, er problemet her, at de tager en generel lovgivningsmæssig tilgang, som de ikke burde have, siger hun.

Advokat Trine Torp - advokat i Religious Freedom - mener også, at partierne i Folketinget ikke er nok opmærksomme på den sociale tvang og kriminaliteten inden for religiøse samfund. "De skal vide, at de f.eks. skal bruge det offentlige retssystem til lovovertrædelser"

Tine Torp siger, at det handler om at sikre, at myndighederne er fuldt ud klar over, hvad der sker i disse samfund. Og især hvis der er børn, der er en del af disse samfund.

Den ene er de moralske standarder, som de opretholder, og som jeg synes er ekstreme. Det er vigtigt, at de ved, at de f.eks. i forbindelse med lovovertrædelser er forpligtet til at bruge det offentlige retssystem, siger Trine Torp.

Jehovas Vidner ville ikke interviewes

Jehovas Vidners afdelingskontor i Holbæk ønskede ikke at blive interviewet, men skrev i en e-mail, at de ældste for eksempel altid går til myndighederne i Danmark, når det kommer til børnemishandling.

Det er ... uærligt at forveksle de sekulære myndigheders efterforskning af en forbrydelse med menighedens interne retssystem. Vi blander os ikke i de sekulære myndigheders efterforskning af en sag.

Ifølge afdelingskontoret har Jehovas vidner i Danmark siden 2003 rådgivet de ældste om, at alle anklager om misbrug af børn skal indberettes til myndighederne.

Vi har gjort dette konsekvent, og hvis det er relevant, kan vi levere dokumenter til myndighederne.

Afdelingskontoret skriver desuden, at hvis en person beskyldes for misbrug af børn, vil de ældste undersøge det i overensstemmelse med Bibelens vejledning.

Hvis du spørger Trine Bramsen, er det imidlertid ikke et forsvar, at de også overholder dansk lovgivning: "Vi har et retssystem i Danmark, og det er det, der gælder. Vi tillader ikke parallelle sanktioner. Derfor skal vi sørge for at bekæmpe det, og så synes jeg, det er meget alvorligt, når børn og unge vokser op i social kontrol og ikke kan leve det liv, de ønsker, siger hun".

Hvad betyder "i overensstemmelse med Bibelens vejledning" i grunden?

Redaktionen:

Jehovas vidner bruger det, vi kan kalde en "to-vidner-regel". Det betyder,at der skal være mindst et vidne til et seksuelt overgreb udover forbryderen og offeret, inden Jehovas Vidner griber til handling. Det betyder også, at offeret skal konfronteres med tre voksne mænd i menigheden, som udspørger dem. Kvinder kan ikke komme på tale. Hvor meget kan vi forvente, at et barn i en sådan situation kan forklare, hvad det har været udsat for? Jehovas Vidner vil ikke ændre dets politik og står derfor til at miste deres status som anerkendt trossamfund i Australien.

Link til artikel om det, som Jehovas Vidner ikke vil ændre >>

Vagttårnet fravælger australsk klageprogram NRS" >>

Link til artikel om Det Nationale Klageprogram NRS i Australien >>

Link til artikel (Se under kritikpunkter) >>

Link til artike om "to-vidner-reglen" >>