Hvad vil vi?

Støtteforeningen

Som navnet antyder, har Støttegruppen til hensigt at støtte mennesker, der har eller har haft tilknytning til Jehovas Vidner, hvad enten det er som pårørende, familie, som udstødt eller som nuværende Vidne. Foreningens medlemmer består primært af mennesker, der selv har en fortid som Jehovas Vidner. Støttegruppen arbejder ud fra et humanistisk grundsyn og fungerer som en politisk og religiøs neutral gruppe.

Det er vores erfaring, at mennesker, der har været Jehovas Vidner, ikke har behov for en ny gruppe, der stiller krav til livsførelse eller overbevisning. Vi fører ikke rapporter over, hvem der henvender sig og hvorfor, og vi foretager ikke opsøgende arbejde. Man kan til enhver tid kontakte os anonymt, og al henvendelse vil forblive fortroligt.

Støttegruppen ønsker at hjælpe mennesker, der har forladt Jehovas Vidner. De problemer, der typisk opstår i forbindelse med en udstødelse eller "frafald" kan synes uoverskuelige, og derfor søger vi at hjælpe mennesker igennem den proces, det er at forlade Jehovas Vidner.

Støttegruppen ønsker at hjælpe pårørende til nuværende og tidligere Jehovas Vidner til bedre at forstå, hvad en tilknytning til Jehovas Vidner medfører, og til at forstå, hvad en udstødelse indebærer. Som pårørende stiller man sig ofte uforstående, uvidende og magtesløs overfor den verden, som Jehovas Vidner repræsenterer.

Støttegruppen ønsker at informere mennesker, der overvejer at knytte sig til Jehovas Vidner i et muligt trosfællesskab, om hvad det kan betyde på længere sigt. Jehovas Vidner oplyser typisk kun om de positive sider ved at være en del af organisationen og formår ikke at se nuanceret på sig selv - ganske enkelt, fordi de anser det for unødvendigt.

Desuden ønsker Støttegruppen ud fra personlige erfaringer og erfaringer gennem foreningen at informere om Jehovas Vidner gennem foredrag, interviews til medierne, samtaler eller lignende.

Som nævnt andetsteds på siden er det ikke Støttegruppens hensigt at skabe en hadsk stemning mod Jehovas Vidner, men udelukkende at yde støtte til mennesker, der måtte have behov for det og at oplyse om Jehovas Vidner ud fra personlige og andre erfaringer.

Vi ønsker med vort virke at hjælpe mennesker, der har fået problemer som følge af deres kontakt med Jehovas Vidner, til at tage deres liv op til fornyet revision og at støtte disse i at opbygge og leve et liv "udenfor".

Vi ønsker at hjælpe pårørende til nuværende og tidligere medlemmer til bedre at forstå de problemer et medlemskab af Jehovas Vidner kan medføre, og at yde støtte til pårørende, for hvem disse problemer også er blevet en del af deres liv.