Hvem er vi?

Støtteforeningen

Støttegruppen er en forening, der støtter og hjælper tidligere Jehovas Vidner og deres pårørende, og som giver kritisk information om Vagttårnsorganisationen. Derudover vil Støttegruppen hjælpe med at afholde møder, holde foredrag, informere medierne og meget andet.

Vi rådgiver og støtter personer, der tænker på at forlade vidnerne - så de kan ruste sig til at tackle konsekvenserne af deres beslutning. At finde sin egen identitet efter et brud med Jehovas Vidner kan for mange være svært. Men det kan lade sig gøre at komme videre med sit liv og få vendt det negative til noget positivt.

Støttegruppens baggrund

I slutningen af 1980'erne oplevede et ægtepar i Skive, som havde været trofaste Jehovas Vidner i mere end tredive år, at deres søn skulle betragtes som udstødt. Den 22-årige søn var opdraget som et Jehovas Vidne, men valgte i 1978 at forlade organisationen, som ikke sagde ham noget. Han blev ikke udstødt, men "gik" bare. Efter Jehovas Vidners nye "teokratiske" regler fra 1981 skulle forældrene nu afbryde enhver forbindelse med ham, men det nægtede de. Deres søn var deres søn uanset hvad.

Dette var naturligvis forvirrende, eftersom de havde hele deres liv inden for menigheden, og de havde også de fleste af deres venner der. Men disse venskaber blev nu afbrudt så brat, som når man klipper en snor over, og efter nogle få år valgte de derfor at forlade Jehovas Vidner helt. De "gik selv" og blev derfor betragtet som "frafaldne". De begyndte nu at tænke på andre i en lignende situation og fik i 1988 kontakt med nogle af disse mennesker. De blev herefter enige om at danne en gruppe, der kunne støtte hinanden.

Nogle få år senere blev en lignende gruppe dannet i København, hvilket blev omtalt i pressen. Derfor mødte der temmelig mange op, da der efterfølgende blev indkaldt til møde. For dem, der da var til stede, blev det et minde for livet. Alle havde på deres krop oplevet at blive udstødt med alt, hvad dette indebærer - at blive udelukket fra den verden, som havde været deres. De var blevet adskilt fra venner og mange også fra deres nærmeste familie. Nogle var afklarede og havde fundet sig til rette i et liv uden for menigheden, andre var stadig dybt forvirrede og uafklarede.

Fælles for dem alle var dog, at de havde følt en stor ensomhed; selvom de havde fået nye venner og arbejdskolleger, og i nogle tilfælde endda en ny familie. Men der var altid en følelse af, at ingen rigtig forstod, hvorfor deres situation var så svært.

I denne nye forsamling oplevede x-vidnerne uden videre at blive forstået. Ingen større forklaringer var nødvendige. Man kunne nævne problemer, som man troede, man var alene om, og der gik et suk gennem forsamlingen - det blev genkendt!

En gruppe blev dannet, hvorefter der blev taget kontakt til gruppen i Jylland, og i 1991 blev "Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner" indregistreret som forening.

I dag kommer folk ikke til gruppen i flokke som dengang, men henvender sig mere individuelt, og vi giver råd og skaber kontakter så godt vi kan. Tanken er dog den samme som i begyndelsen, at vi kan bruge de erfaringer, vi har, til at hjælpe andre til at komme videre med deres liv, og at vi kan lære af andres erfaringer i fremtidige situationer. Et vidne, der bliver udstødt i dag, har andre erfaringer end et vidne, som blev udstødt for 10 år siden.