Hvorfor tage kontakt?

Støtteforeningen

Det har vist sig, at det for mange nyligt udstødte er en umulig tanke at skulle tage kontakt til andre tidligere Jehovas Vidner, og særligt Støttegruppen. At det forholder sig sådan kan skyldes flere omstændigheder.

Det typiske er, at Støttegruppen eller tidligere Jehovas Vidner opfattes som mennesker, der udelukkende har til hensigt at udtale sig negativt om Jehovas Vidner eller ligefrem at skade dem, hvilket er helt i tråd med, hva Vagttårnet skriver. Man antager, at medlemmerne af Støttegruppen er forblændede af deres egen udstødelse og dårlige forhold til Jehovas Vidner,at de ikke kan forholde sig sagligt og realistisk til dem. Samtidig antager man, at Støttegruppens medlemmer har viet deres liv til at bekæmpe Jehovas Vidner og har gjort det til deres nye religion, så den fungerer som en erstatning for den religion, de har forladt, og som de egentlig savner.

Noget andet, der gør sig gældende, er, at man som udstødt ofte føler sig syndig. Det kan være på grund af de handlinger, er førte til udstødelsen, eller fordi man ikke længere tilhører et religiøse samfund. Så længe man er udstødt har man teoretisk set en mulighed for at vende tilbage, hvis blot man vil leve på Jehovas Vidners præmisser. Som udstødt er man ikke helt glemt, idet man ca. hvert 4. år opsøges for at blive spurgt om man stadig ønsker at være udstødt. Hvis man så opsøger Støttegruppen, har man overtrådt en vigtig regel og et tabu, der betyder at vejen tilbage til Jehovas Vidner er blevet mangedoblet. Hvis Jehovas Vidner får nys om det, vil de afskære en totalt og betragte en som fortabt og som forledt af Djævelen til at bekæmpe Jehovas Vidner som en fjende af alt, hvad der er godt og sandt. At tage kontakt til Støttegruppen er for mange udstødte og frafaldne umådeligt grænseoverskridende, idet de på den måde forlader deres sidste rest af håb om frelse og tilgivelse samtidig med, at de sidestilles med nogle, der hysterisk og løgnagtigt angriber Jehovas Vidner.

Virkeligheden er den, at Støttegruppen består af mennesker, der egentlig ikke er anderledes end mennesker, der netop er blevet udstødt. Støttegruppens medlemmer beskæftiger sig langt fra udelukkende med Jehovas Vidner. De har deres eget private liv med uddannelse, arbejde og familie som de primært går op i. Samtidig har de så valgt at gøre en indsats for at hjælpe andre, der har prøvet det samme som de selv har, eller de er måske blot medlemmer for at kunne udveksle synspunkter, når det er nødvendigt.