De personlige omkostninger

Støtteforeningen

En meget stor del af Jehovas Vidner er medlemmer der er født ind i trossamfundet. Presset på denne gruppe er meget stort, idet de fra barnsben faktisk indoktrineres til at følge forældrene i deres tro. Denne massive påvirkning af børn og unge af forældrene og disses trosfæller, bevirker i praksis at de forholdes muligheden for at tilegne sig viden om, hvordan man kan leve et godt liv uden for trossamfundet.

At være medlem af Jehovas Vidner indebærer, at man afskærer sig mest muligt fra personer der ikke er Jehovas Vidner rent socialt. Man fejrer ikke nogen form for højtider så som jul, påske, fastelavn, fødselsdage, m.v. Man afholder sig fra enhver form for politisk og fagpolitisk engagement og stemmer ikke ved politiske valg.

Endvidere vil man undgå videregående uddannelser og afholde sig fra deltagelse i organiseret sportsudøvelse hvis man vil følge den givne vejledning. Sidstnævnte ting er dog ikke ufravigelige regler men overlades til den enkeltes samvittighed.

Som et Jehovas Vidne forventes det, at man bruger størstedelen af sin tid sammen med andre trosfæller; - privat, i deres forkyndelse (mission) og ved deres forskellige religiøse møder. Al læsning af kritisk litteratur er i princippet forbudt.

Effekten på personligheden er selvsagt uundgåelig og påvirker bl.a evnen til sund kritik og en reflekterende indstilling.

I betragtning af ovenstående bør man derfor gøre sig klart, det at blive et Jehovas Vidne kræver grundige overvejelser. Det drejer sig ikke kun om tro i almindelighed, en søndagshandling, men derimod om en altomfattende livsstil.