Tidligere Jehovas vidne i Bracilien kæmper for menneskerettigheder efter udstødelse

menneskerettigheder i Bracilien

Sebastian Ramos var et Jehovas Vidne i det nordøstlige Brasilien, som ofte skrev breve til redaktører af internet aviser for at forsvare Vagttårnsselskabet og Jehovas Vidner. Dog udstødte Vagttårnsselskabet ham for at gøre dette, fordi de insisterede på, at kun deres officielle talsmænd havde tilladelse til dette.

Da andre nuværende og tidligere Jehovas Vidner i Brasilien hørte om dette, begyndte de at støtte Sebastian. Vagttårnsselskabet sagførere har forsøgt at blokere for retssagen, men den er nu på vej mod Højesteret. Sagsanlægget fra Sebastian Ramos går på, at Vagttårnsselskabets udstødelsespolitik direkte er en overtrædelse af artikel 14 i lov Code 7.716/89 i Brasiliens føderale forfatning og de universelle menneskerettighedserklæringer. Idet Sebastain Ramos betoner den internationale betydning af denne sag, beder han alle, som støtter det, om at sende breve om sagen til redaktørerne og andre per-soner, for at så mange som muligt skal få at vide, hvad der foregår. Læserne bliver bedt om at sende kopier til nyheds-redaktører og andre personer, således at de også bliver orienteret.

Ud over de omtalte store plakater har de også delt traktater ud til folk på gader og stræder og fordelt tusindvis af tekster til offentliggørelse i aviser, brugt højtalervogne og dannet et inter religiøst forum for tilhængere og deltagere i kampen mod Vagttårnets diskriminerende udstødelsespolitik. Støtte er kommet fra myndigheder og institutioner som Human Rights Commission for deputeretkammeret, borgmester Fortaleza og oldermand John Alfred, vicepræsident for denne institution og Frei Tito de Alencar, knyttet til Human Rights Commission for den lovgivende forsamling Ceará. Det bliver spændende at se hvad denne sag ender med. Hentet fra www.freeminds.org